Sunnysoft mAgent.cz

Jak to vypadá


Řešení se skládá z těchto částí:


Sunnysoft mServer / Server zákazníka

Serverová aplikace zajišťuje výměnu dat mezi ERP a kapesním počítačem. Sunnysoft mServer je umístěn na páteřní lince. Samozřejmostí je robustní zálohovací model a příkladná dostupnost.

Řešení mAgent Enterprise je naopak provozováno na fyzickém serveru zákazníka, který nad ním má veškerou kontrolu.


Aplikace Sunnysoft mAgent

Aplikace pro PDA; data jsou synchronizována se serverem. Pro komunikaci v terénu se využívají datové přenosy, WiFi nebo jiné spojení s Internetem.


Co uvidíte v PDA?

Hlavní přihlašovací obrazovka aplikace Sunnysoft mAgent Start. Po zadání platných přihlašovacích údajů může obchodní zástupce začít pracovat s aplikací.

Hlavní moduly aplikace, kde uživatel volí hlavní volby systému. Při prvním spuštění je nutné provést inicializační komunikaci, kdy se obchodnímu zástupci stáhnou aktuální data.

Přehled zákazníků. Každý přehled záznamů lze seřadit dle zvoleného sloupce (vzestupně, sestupně), přidat a odebrat sloupec, určit jejich pořadí a filtrovat dle zvoleného kritéria.

Přehled vystavených dokladů (objednávky, faktury, dobropisy...). Stav každého dokladu je zvýrazněn určitou barvou pro rychlejší orientaci v dokladech.

Detail dokladu. Obrazovka poskytuje výběr typu dokladu, určení ceníku, slevy, typu platby a dodání a rekapitulaci cen. Z této obrazovky je možné doklad vytisknout a přejít na editaci položek.

Hlavní nastavení aplikace, kde lze provádět detailní nastavení každého modulu a všech jeho funkcí. Do některých hlavních atributů má přístup pouze uživatel s admin. oprávněním.


Co uvidíte v PC?


Na obrázcích vidíte webové administrační rozhraní varianty mAgent Start. U vyšších variant pracujete se svým vlastním účetním systémem tak, jak jste zvyklí.

Detail karty produktu, na kterém lze editovat veškeré údaje o produktu. Určení balení, zařazení do skupin, včetně náhledu na obrázek produktu, pokud je obsažen. Produkt, jako každý jiný záznam, může patřit jen do určité agendy obchodního zástupce. V detailu produktu lze taktéž přidávat a odebírat čárové kódy.

Detail ceníku a položek ceníku. Systém mAgent umožňuje sofistikovanou tvorbu ceníků, slev a akcí. Ceník může být založen na jiném ceníku s rozdílem o fixní částku nebo koeficient, tzn. systém umožňuje snadnou tvorbu základních (maloobchodních) a dealerských cen. Snadná tvorba slev (včetně specifikace množstevních slev), akčních cen či cenových balíčků.

Definice okruhu umožňuje detailní naplánování trasy obchodního zástupce. Určení opakování okruhu a pořadí navštívených zákazníků. Přehled všech okruhů lze pak sledovat v detailním výpisu "Plánované návštěvy".

Přehled plánovaných návštěv. V kalendářním přehledu plánovaných návštěv lze sledovat jednotlivá opakování okruhů, plánované okruhy a návštěvy zákazníků. Naplánované návštěvy mimo pořadí jsou zobrazeny rozdílnou barvou. Ve výběru může být i více než jeden obchodní zástupce.

Přehled dokladů zobrazuje výpis všech dokladů od obchodních zástupců. Jednotlivé stavy jsou barevně odlišeny. Doklady lze filtrovat dle datumu, obchodního zástupce. Samozřejmě nechybí filtrování dle typu dokladu a jeho stavu. Jako v každém přehledu lze záznamy řadit dle jednotlivých sloupců.

Detail dokladu poskytuje veškeré údaje o vytvořeném dokladu - nezbytné datumové údaje, informace o ceníku, aplikovaných slevách, rekapitulace DPH a detailní rozpis položek dokladu. Doklad lze vytisknout. Nechybí volba pro změnu stavu dokladu (např. stornovat nebo uzavřít rozpracovaný doklad).