Sunnysoft mAgent.cz

Příklady použití


Ambulantní prodej - mobilní fakturace

Mobilní prodejce přijíždí do centrálního skladu a přebírá zboží na svůj mobilní sklad (sklad v automobilu, dodávce, …). Informace o stavu skladu jsou přeneseny do kapesního počítače.

Manažer mobilních prodejců naplánuje pomoci webového rozhraní trasy. Každý jednotlivý prodejce může ve svém PDA prohlížet naplánované trasy a případně přidávat další.

Jakmile prodejce dorazí k zákazníkovi má k dispozici aktuální informace o:
  • stavu zboží na svém mobilním skladu
  • aktuálních cenách nabízených produktů
  • případných pohledávkách po splatnosti u daného zákazníka

Prodejce u zákazníka postupně vytváří prodejku přidáváním jednotlivých položek. Položky je možno vybírat pomocí čárových kódu. Po dokončení prodejky má možnost vytisknout tuto prodejku na přenosné tiskárně.
V rámci dodejky lze zvolit způsob platby – v případě platby v hotovosti je automaticky vytvořen příjmový pokladní doklad a příjem do poklady. Přehled o stavu hotovosti je evidován v modulu POKLADNA.

Po uzavření prodejky je doklad připraven k přenesení na server.
Dodatečně je možno provádět aktivity v rámci návštěvy jako například sběr informací pro merchandising či vyplňování definovaných dotazníků.
Manažer prodejců má možnost sledovat denní, týdenní či měsíční reporty zavážek zboží, sleduje stavy mobilních skladů a plnění plánu rozvážky.


Sběr objednávek - objednávky z mobilu

Manažer obchodních zástupců naplánuje pomocí webového rozhraní trasy svým obchodním zástupcům. Každý jednotlivý obchodní zástupce ve svém PDA má možnost prohlížet naplánované trasy a případně přidávat další návštěvy.

Jakmile obchodní zástupce dorazí k zákazníkovi má k dispozici aktuální informace o:
  • aktuálních cenách nabízených produktů
  • aktuálním množství konkrétního produktu na skladě
  • případných pohledávkách po splatnosti u daného zákazníka

Obchodní zástupce u zákazníka postupně vytváří objednávku přidáváním jednotlivých položek. Položky je možno vybírat z katalogu pomocí čárových kódu.
Vytvořenou objednávku lze vytisknout na přenosné tiskárně. Po uzavření objednávky je doklad přenesen na server, odkud na něj mají přístup pracovníci ze skladu a mohou provést expedici zboží.
Dodatečně je možno provádět aktivity v rámci návštěvy, jako například sběr informací pro merchandising, či vyplňování definovaných dotazníků.
Manažer obchodních zástupců má možnost sledovat reporty jednotlivých obchodníků na denní, týdenní či měsíční bázi. Sleduje obrat, počet uskutečněných návštěv a plnění plánu.


Merchandising - monitoring zboží a cen

Obchodní zástupci, merchandiséři (či merčíci) během návštěvy zkontrolují, zapíší a doplní zásoby zboží na prodejně a zkontrolují cenovky. Dle stavu zboží rovnou vystaví transferovou objednávku, popřípadě dle zvyklostí návrh objednávky – vše přes Sunnysoft mAgent. Uživatelé systému využívají marketingový modul pro sledování umístění, cen, případně expirací produktů na řetězcích. Definice průzkumů a jejich vyhodnocení probíhá v desktopovém modulu mAdmin.

Jakmile obchodní zástupce dorazí na prodejnu má k dispozici aktuální informace o:
  • cílovém stavu zásob na prodejně a skladu
  • umístění zboží dle smluvených promoakcí
  • správných cenách zboží
  • úkolech, které má splnit (např. vyplnit dotazník, ověřit aktivity konkurence atd.)

Manažer obchodních zástupců či merchandiserů má možnost sledovat a kontrolovat činnost jednotlivých pracovníků. Dále má k dispozici naprosto aktuální reporty o stavech vlastního i konkurenčního zboží na jednotlivých prodejnách.