Sunnysoft mAgent.cz

Stručný popis nasazení mAgent Business ve společnosti HariboPoužití ERP systémů ve stolních počítačích přestává stačit; mobilita je téma číslo jedna. Řešením je aplikace pro mobilní telefony, zodolněné PDA, tablety či notebooky, napojená na firemní ERP – to je konkurenční výhodou, kterou hledala i společnost Haribo.

S více než 60ti relevantními implementacemi byl Sunnysoft mAgent jasnou volbou. Sofistikovaná mobilní aplikace propojená s naprostou většinou firemních systémů uspokojila i vysoké nároky společnosti Haribo. Sunnysoft mAgent umožňuje pracovat se všemi daty, která obchodníci Hariba potřebují: zboží, ceníky, sklady, pohledávky, karty zákazníků, záznamy z jednání atd.

mAgent se po roce používání stal samozřejmým a nepostradatelným nástrojem při sběru objednávek, marketingových dat, záznamů z jednání a všech dalších činnostech prováděných obchodními zástupci v terénu. Všechna data jsou neprodleně přenášena na server a relevantní dále do IS SAP.

Obchodní zástupci
Aplikaci využívají všichni obchodní zástupci společnosti Haribo v České republice i na Slovensku. Pomocí unikátního čísla svěřeného regionu jsou identifikování nejen zástupci, ale i jim přidělené PDA, na které se poté přenáší příslušná agenda a všechny potřebné informace o sortimentu, slevách nebo různých marketingových akcích.

Trasy a návštěvy
Jedním z cílů nasazení mobilního systému bylo zpřehlednění a centralizace plánování návštěv u zákazníků. Tvoření plánu návštěv a dohled nad jeho dodržováním probíhá v manažerském prostředí Sunnysoft mAdmin.

Během návštěvy se kontrolují zásoby zboží na prodejně a ve skladu. Na základě zjištěného množství může být okamžitě vystaven návrh objednávky – vše přes Sunnysoft mAgent.

Marketing a merchandising
Společnost Haribo využívá i marketingový modul pro sledování umístění a cen produktů na řetězcích. Definice průzkumů a jejich vyhodnocení probíhá v desktopovém modulu mAdmin.

Interface
Mobilní řešení mAgent je provozováno na serveru společnosti Sunnysoft, a to zvlášť pro Českou republiku a pro Slovensko.

Implementace
Sunnysoft mAgent nepatří k mobilním řešením, jejichž nasazení trvá mnoho měsíců. Vývoj je hotový, zákazník dostává komplexní produkt přesně odpovídající jeho požadavkům. A za jasnou cenu. Implementace na informační systém SAP společnosti Haribo trvala přesně jeden měsíc. Po uživatelském školení začalo třicetidenní testování, po kterém už následoval ostrý provoz. Od podpisu smlouvy uplynuly pouhé dva měsíce a nový systém začal být používán na 100%.