Sunnysoft mAgent.cz

C.P.A.


Případová studie nasazení produktu mAgent ve společnosti C.P.A.Tato případová studie popisuje použití systému pro podporu mobilního prodeje mAgent v obchodní společnosti C.P.A. CZECH s.r.o. Pardubice. Rekapituluje situaci před použitím tohoto systému a související problémy, které vedly společnost C.P.A. CZECH s.r.o. k rozhodnutí nasadit systém mobilního prodeje pomocí zařízení typu PDA a smartphone. Je popsán způsob použití mAgenta a jeho integrace s informačním systémem Helios Orange, rovněž zhodnocení přínosu implementace produktu mAgent založeného na optimalizaci obchodního modelu společnosti C.P.A. CZECH s.r.o., změně firemních procesů a zásadním snížení režijních nákladů. Závěr je věnován dalším návrhům a využitelnosti produktu mAgent ve jmenované společnosti.

Situace před nasazením produktu mAgent

Společnost C.P.A. CZECH s.r.o. (dále jen C.P.A.) je významným dodavatelem příslušenství pro mobilní telefony. Již od začátku svého působení dodávala příslušenství pod vlastní značkou CPA. Společnost je oficiální distributor značky NOKIA.

Obchodní model použitý před nasazením produktu mAgent byl založen na provozu detašovaných prodejen rozmístěných po celé ČR, nejčastěji v místech nákupních center. Dále byla zřízena síť obchodních zástupců zaměřených na dodávku zboží obchodním dealerům. Zde se již praktikoval systém mobilního prodeje přímo z auta. Technickým vybavením zástupců byl notebook s vytvořenou aplikací pro vystavování hotovostních daňových dokladů včetně tisku a jednoduchou skladovou evidencí mapující stav zboží v nákladním prostoru auta. Tisk probíhal v kabině nákladního auta, kde byla instalovaná tiskárna. Na notebooku byl využit databázový stroj MS Access.

Replikovaná data z notebooku do informačního systému:
 • Prodejní doklady
  • Hotovostní
  • Behotovostní
 • Dodací listy
 • Nové kontakty zákazníků
 • Skladové příjemky
 • Skladové výdejky
 • Pokladní doklady o tržbách

Replikace probíhala buď v centrále společnosti v Pardubicích nebo na detašovaném prodejním stanovišti. Bylo nutné se připojit do intranetu C.P.A.

Z informačního systému se zpět replikovala data:
 • Nové karty zboží
 • Nové kontakty zákazníků
 • Skladové převodky (centrální sklad – vozidlo)

Nevýhody

Výše uvedené řešení bylo zatíženo mnoha problémy, které souvisely s technickým vybavením:


 • Nízká periodicita replikace dat – data se replikovala jen při návštěvě obchodního zástupce (dále jen OZ) v centrále firmy nebo v některé pobočce. Takový přístup neumožňoval operativněji používat nasbíraná data v noteboocích OZ. Řízení obchodních aktivit bylo nepružné.

 • Aktuálnost informací - úzce souvisí s předcházejícím bodem. Informace o platební disciplíně jednotlivých zákazníků již neodpovídala skutečnosti. Upozorňování na nevyrovnané pohledávky OZ byly ze strany zákazníků vnímány negativně a nepůsobily seriózně. Dalším problémem bylo chybné rozhodování při bezhotovostním prodeji zboží. Z tohoto důvodu vznikalo nedodržování nastavených kreditů a sekundárně blokování finančních prostředků na nákup nového zboží.

 • Manipulace s notebookem – nebyla operativní. Start operačního systému a prodejní aplikace znamenala negativní režijní čas. Velikost notebooku v některých případech omezovala OZ v obchodní aktivitě - například hledáním vhodného prostoru na pracovní místo. Občasné hazardní stavy operačního systému (dále jen OS) komplikovaly používání. Databáze MS Access vykazovala nahodilé výpadky vedoucí v některých případech ke ztrátě dat. Replikace mezi různými datovými úložišti (notebook – IS) příliš nepodporovala transakční zpracování a generovala nekonzistentní data na obou úložištích.


 • Popis řešení mAgent a IS Helios Orange

  Uvedené nedostatky stávajícího řešení přinutily obchodního ředitele a vedení společnosti C.P.A. k hledání vhodnějšího řešení lépe podporující nastavený obchodní model. Bylo jasné, že je potřeba inovovat technické řešení tak, aby bezvýhradně podporovalo nastavené obchodní procesy společnosti. Po zralé úvaze se společnost rozhoduje implementovat systém mobilního prodeje mAgent a podnikový informační systém Helios Orange (dále jen HeO).

  mAgent – je produkt společnosti Sunnysoft s.r.o. Praha. Jedná se o řešení, které je určeno FMCG, obchodním a servisním firmám s týmem obchodníků, key account managerů, merchandiserů nebo servisních techniků, používá se pro mobilní sběr dat a řízení pracovníků v terénu.

  Výrobce uvádí následující výhody produktu:

 • Tisk dokladů přímo v terénu.
 • Pomocí manažerského rozhraní je možno operativně plánovat schůzky OZ, či sledovat výkazy o jejich činnosti.
 • Dostupnost dat v reálném čase jak pro manažera v kanceláři, tak pro obchodníka, který je v terénu.


 • Sunnysoft mAgent umožňuje využít mobilní zařízení tam, kde je dosud sběr dat prováděn pomocí papírových výkazů, či tam, kde je nasazení řešení pomocí notebooku příliš nepraktické a nákladné. Celé kráceno dle [1].


  Obr. 1: Schéma propojení mAgent a Helios Orange
  Schéma propojení řešení mAgent a HeO ukazuje Obr. 1. Klienti mAgenta komunikují se serverovou částí mServer prostřednictvím technologií 3G, GPRS/Edge, Wi-Fi, LAN. Na straně klienta mAgent a serveru mServer je použito datové úložiště MS SQL server.


  Obr. 2: Přihlašovací obrazovka a hlavní menu  Obr. 3: Přehled vystavených dokladů a detail dokladu  Výše uvedené obrázky ilustrují uživatelské rozhraní klienta mAgent. Díky on-line komunikaci se serverovou částí a malým rozměrům klientského zařízení byly odstraněny hlavní problémy předcházejícího řešení s notebooky v C.P.A. Komunikace mezi serverovou částí mAgenta a HeO probíhá také v on-line režimu. Protože i HeO je postaven na technologii MS SQL Serveru je výměna dat bezproblémová. Společnost Sunnysoft dodává produkt mAgent ve třech verzích – Start, Business a Enterprise. Serverová část mServer má samostatné webové rozhraní pro sledování a aktualizaci dat. V C.P.A. je samozřejmě implementována verze Enterprise a je zakázkově upravena pro komunikace s HeO. V rámci nastavených pravidel serverová část mServer přímo zapisuje a aktualizuje doklady v databázích HeO. Uživatelé HeO mohou sledovat veškerá aktualizovaná data, která vznikají v prostředí mAgenta.


  Závěr a vyhodnocení

  Implementace produktu mAgent splnila očekávání společnosti C.P.A. Ve spojení s IS Helios Orange tvoří kompaktní informační prostředí společnosti s podporou obchodních procesů. Po pozitivních zkušenostech s prodejem přes OZ a produktem mAgent, se společnost C.P.A. rozhodla zredukovat své pobočky a orientovala se dále na rozvoj sítě OZ. Tím došlo k eliminaci režijních nákladů na údržbu a pronájem detašovaných pracovišť. V současné době čítá síť OZ cca 20 pracovníků. Díky on-line replikacím s mAgentem mají OZ včasné a relevantní informace, které potřebují pro své obchodní aktivity.


  Autor této práce je Petr Pokorný, který se podílel na implementaci řešení v oblasti integrace produktu mAgent a IS Helios Orange jako konzultant.